เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก ปี 2510 เนื้อเงิน

เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก ปี 2510 เนื้อเงิน

            เหรียญหลวงปู่เผือก