เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ รุ่นการแสดงกสิกรรม ปี 2459 เนื้อเงิน