เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2

เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2

            เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม รุ่น 2  จัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2450 ออกให้ทำบุญในงานปิดทองและฝังลูกนิมิตของ วัดพะเนียงแตก โดยทำพิธี