เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์พนมมือ

เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์พนมมือ

            เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบา