เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์พนมมือ

เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์พนมมือ

            เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร พิมพ์พนมมือ ลักษณะโดยรวม เป็นเหรียญหล่อแบบโบราณ พิมพ์ทรงเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์นั่งพนมมือขัดสมาธิราบ ด้านหลังเรียบ

 

            หลวงปู่รอด พุทธสัณโท ท่านเป็นชาวบ้านบางโทรัด มีเชื้อสายรามัญ ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.2406 เมื่อตอนที่ท่านเด็กๆ ท่านมีร่างกายอ่อนแอขี้โรค บิดา-มารดาจึงได้นำท่านไปถวายเป็นบุตรบุญธรรมของ “พระอุปัชฌาย์แค วัดบางน้ำวน” ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีเชื้อสายรามัญ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวรามัญในสมัยนั้น หลังจากที่บิดา-มารดาของหลวงปู่รอด ได้ยกท่านให้แก่พระอุปัชฌาย์แคแล้ว ปรากฏว่าหลวงปู่รอดท่านก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายหายจากโรคภัยนานา พระอุปัชฌาย์แค จึงตั้งชื่อให้ท่านว่า รอด ตั้งแต่บัดนั้นมา พอท่านอายุได้ 12 ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร อยู่ศึกษาเล่าเรียนกับพระอุปัชฌาย์แค วัดบางน้ำวนจนกระทั่งอายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดบางน้ำวน โดยมีพระอุปัชฌาย์แค เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “พุทฺธสณฺโฑ”

            ท่านศึกษาวิทยาคมต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์แค หลวงปู่รอดท่านเป็นพระที่รักสงบมุ่งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วิชาที่ท่านเรียนกับพระอุปัชฌาย์แคก็คือ เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี วิชาทำธงไม่ให้ฝนตก และป้องกันฟ้าผ่า วิชาเสก ของหนักให้เบาดั่งปุยนุ่น ฯลฯ ท่านก็ยังเรียนวิปัสสนากรรมฐาน หลังจากที่พระอุปัชฌาย์แคมรณภาพท่านก็ได้รับนิมนต์จากชาวบ้านขอให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

            ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาต่อท่านจึงมาช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ นอกจากจะพัฒนาวัดของท่านแล้วท่านยังช่วยเหลือวัดอื่นๆ อีกด้วย 

เรื่องของการศึกษาท่านก็ได้จัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมและสร้างโรงเรียนประชาบาลให้เด็กๆ ในแถบนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนชื่อ โรงเรียนรอดพิทยาคม 

ปี พ.ศ.2439 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดบางน้ำวน 

ปี พ.ศ.2447 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางโทรัด 

ปี พ.ศ.2452 ได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 

ปี พ.ศ.2482 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวน และเป็นกรรมการศึกษา 

“หลวงปู่รอด” ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2487 สิริอายุได้ 81 ปี 61 พรรษา

 

Visitors: 2,213