พระพิจิตรผงดำ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ

พระพิจิตรผงดำ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ

            พระพิจิตรผงดำ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กทม. สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2450-2460 เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์เป็นพระเทพโมลี ในคราวที่ท่านทำพิธีลงตะกรุด ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (รัชกาลที่ 6) พระยาศุภกรบรรณสาร (นุ่ม วสุธาร) ได้ทูลขอสร้างพระเนื้