พระปิดตากรุท้ายย่าน พิมพ์กบ เนื้อสัมฤทธิ์

พระปิดตากรุท้ายย่าน พิมพ์กบ เนื้อสัมฤทธิ์

            พระปิดตาท้ายย่าน มีการพบที่กรุวัดท้ายย่าน อันเป็นวัดร้างเก่าแก่มานาน ซึ่งที่กรุนี้นอกจากจะมีการพบพระปิดตาแล้ว ก็ยังมีพระปางลีลาเมืองสรรค์ และพระสรรค์นั่งอีกหลายพิมพ์ด้วย พระเครื่องที่พบจากกรุเดียวกันนี้ หากเป็นพิมพ์อื่นจะเป็นเนื้อดินกับเนื้อชิน แต่เนื้อดินจะมีมากกว่า ส่วนพระปิดตาจะเป็นเนื้อแร่พลวง ซึ่งที่ว่าเป็นแร่พลวงนี้ ก็หาใช่ว่าจะเป็นเนื้อแร่พลวงเพียงชนิดเดียวไม่ แต่เป็นเนื้อแร่พลวงที่ผสมกับแร่ธาตุ และโลหะชนิดอื่นๆ อีก ซึ่งจากการที่เนื้อโลหะหนักไปทางแร่พลวง และมีการผสมกับเนื้อแร่และโลหะธาตุอย่างอ