พระปิดตากรุท้ายย่าน พิมพ์กบ เนื้อสัมฤทธิ์

พระปิดตากรุท้ายย่าน พิมพ์กบ เนื้อสัมฤทธิ์

            พระปิดตาท้ายย่าน มีการพบที่กรุวัดท้ายย่าน อันเป็นวัดร้างเก่าแก่มานาน ซึ่งที่กรุนี้นอกจากจะมีการพบพระปิดตาแล้ว ก็ยังมีพระปางลีลาเมืองสรรค์ และพระสรรค์นั่งอีกหลายพิมพ์ด้วย พระเครื่องที่พบจากกรุเดียวกันนี้ หากเป็นพิมพ์อื่นจะเป็นเนื้อดินกับเนื้อชิน แต่เนื้อดินจะมีมากกว่า ส่วนพระปิดตาจะเป็นเนื้อแร่พลวง ซึ่งที่ว่าเป็นแร่พลวงนี้ ก็หาใช่ว่าจะเป็นเนื้อแร่พลวงเพียงชนิดเดียวไม่ แต่เป็นเนื้อแร่พลวงที่ผสมกับแร่ธาตุ และโลหะชนิดอื่นๆ อีก ซึ่งจากการที่เนื้อโลหะหนักไปทางแร่พลวง และมีการผสมกับเนื้อแร่และโลหะธาตุอย่างอื่นนี้ จึงทำให้พระปิดตาท้ายย่านจะมีเอกลักษณ์ ตรงที่เนื้อโลหะจะมีลักษณะย่นๆ แบบหนังช้าง มีความเปราะ หากตกลงพื้นหรือได้รับการกระทบกระแทกแรงๆ เป็นแตกกระเทาะเสียหายแน่ นอกจากเนื้อแร่พลวงแล้ว พระปิดตาท้ายย่านยังมีการพบแบบที่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์อีกด้วย

            ในเรื่องพิมพ์พระปิดตาท้ายย่าน มีการพบ 3 พิมพ์ ด้วยกัน คือ พิมพ์จีโบ พิมพ์กบ และพิมพ์เขียด โดยมีการตั้งชื่อตามลักษณะของพระ อย่างพิมพ์จีโบ พระเศียรมีลักษณะเหมือนกับสวมหมวกจีโบ พิมพ์กบ พระเศียรมีลักษณะป้านๆ ตลอดจนองค์พระเหมือนกบ ส่วนพิมพ์เขียด พระเศียรมีลักษณะแหลม ตลอดจนองค์พระมีลักษณะเหมือนเขียด

            เรื่องพุทธคุณของพระปิดตาท้ายย่านเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณเด่นชัดทางคงกระพัน และมหาอุดอีกสำนักหนึ่ง 

 

Visitors: 2,214