พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์

พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์

            หลวงพ่อทับ วัดทอง กทม. ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตาและปิดทวารอยู่หลายครั้ง

และมีหลายเนื้อ เช่น เนื้อสัมฤทธิ์ เนื้อเมฆพัด และเนื้อผงคลุกรัก

            พระปิดตาที่ท่านได้สร้างไว้มีอยู่หลายพิมพ์ เช่น พิมพ์เศียรโต (เศียรบาตร) พิมพ์ยันต์น่อง ซึ่งจะมียันต์ที่พระเพลา พิมพ์บายศรี  พิมพ์ตุ๊กตา พิมพ์นั่งยอง พิมพ์นั่งบัว พิมพ์ยันต์ยุ่ง เป็นต้น

            พระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์ ของหลวงพ่อทับ วัดทอง ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปิดตาเนื้อ