พระชัยวัฒน์ พระครูลืม วัดอรุณฯ

พระชัยวัฒน์ พระครูลืม วัดอรุณฯ

            พระชัยวัฒน์ พระครูลืม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 5 เบญจภาคีพระชัยวัฒน์ ประกอบด้วย 1.พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดจักรวรรดิ 2.พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว 3.พระชัยวัฒน์สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ 4.พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง และ 5.