พระกริ่งตีอ๋อง (พระกริ่งพัชรีตีอ๋อง) พระกริ่งจีนสมัยราชวงศ์ชิง

พระกริ่งตีอ๋อง (พระกริ่งพัชรีตีอ๋อง) พระกริ่งจีนสมัยราชวงศ์ชิง
            พระกริ่งตีอ๋อง (พระกริ่งพัชรีตีอ๋อง) ชื่อตามภาษาจีนว่า "เฑาะทะลีตีอ๋อง" เป็น 1 ในตระกูล พระกริ่งนอก ที่พ่อค้าชาวจีนนําเข้ามาเผยแพร่ในแผ่นดินสยาม 

            พระกริ่งจีน เชื่อกันว่าสร้างอยู่ในยุคของราชวงศ์ที่สำคัญของจีนประมาณ 3 ราชวงศ์ 

1.ราชวงศ์ถัง อยู่ในยุค ค.ศ.619-907 หรือประมาณ 1,300 ปีผ่านมา

2.ราชวงศ์หมิง อยู่ในยุค ค.ศ.1368-1644 หรือประมาณ 642 ปีผ่านมา

3.ราชวงศ์ซิง อยู่ในยุค ค.ศ.1616-1911 หรือประมาณ 390 ปีผ่านมา           

            พระกริ่งตีอ๋ององค์ที่นำมาให้ชม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีน ประมาณปี พ.ศ.2159-2454    

 

Visitors: 2,965