เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก ปี 2475

เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก ปี 2475 

            เหรียญพระครูท้วม พระครูศีลาภิรมย์ (ท้วม) วัดบางขวาง จ.นนทบุรี รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2475 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานทำบุญฉลองอายุ 72 ปี และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติที่ "พระครูศีลาภิรม" โดยแจกจ่ายให้แก่ศิษยานุศิษย์และญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนั้น

            ลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปอาร์ม ข้างเลื่อย หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อท้วมครึ่งองค์หันข้าง ด้านล่างจารึก “พ.ศ.๒๔๐๓-๒๔๗๕” ด้านหลังเหรียญเป็นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ 

                       

            พระครูศีลาภิรม (ท้วม ธมฺมธโร) เกิดเมื่อปี พ.ศ.2403 ที่บ้านบางกระบือ ตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โยมบิดาชื่อ "เนียม" โยมมารดาชื่อ "บุญ" เมื่อวัยเด็กบิดามารดานำไปฝากเรียนหนังสือที่วัดโคก (วัดคงคา) อ.บางใหญ่ กับ พระอาจารย์ขำ จนอ่านออกเขียนได้ดีแล้วจึงกลับมาช่วยบิดามารดาทำสวน

            เมื่ออายุครบบวช ท่านไปบวชที่วัดคงคา พระอุปัชฌาย์ของท่าน คือ พระครูนนทปรีชา (รอด) โดยมี พระอธิการชื่น วัดบางขวาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เกิด วัดคงคา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านบวชแบบมหานิกาย

            เมื่อบวชแล้ว ก็ทำนิสัยอุปัชฌายะวัตรเป็นเวลา 3 พรรษา ขณะนั้น เจ้าอธิการชื่น วัดบางขวาง ได้แปลงเป็นนิกายธรรมยุต พร้อมกับได้ชวนให้ท่านย้ายมาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบางขวาง โดยท่านได้แปลงให้หลวงปู่ท้วมเป็นพระธรรยุติ โดยมี พระครูธรรมสารวิจิตร (อ่อน) วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย บางเขน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอิ่ม วัดเขมาภิรตาราม กับ พระอธิการชื่น วัดบางขวาง เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาว่า "ธมฺมธโร"

            พระภิกษุท้วม มุ่งศึกษาพระธรรมวินัยเรียนภาษาบาลีมูลกัจจายน์ จนสามารถแปลหนังสือได้ และศึกษาวิปัสสนาธุระกับ หลวงพ่ออินทร์เทวดา วัดบางไทรม้า อาจารย์วิปัสสนาชื่อดังในยุคนั้น

            ต่อมา เจ้าอธิการชื่น มรณภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2435 ทางคณะสงฆ์จึงมีมติแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน ท่านปวารณาว่าจะบริหารวัดให้เจริญรุ่งเรือง โดยได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางขวาง และส่งเสริมการศึกษา โดยสร้างโรงเรียนพระภิกษุสามเณร ที่สำคัญคือ ท่านได้เชิญชวนให้  เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ที่วัดบางขวาง ในปี พ.ศ.2443 ชื่อว่า "โรงเรียนรัตนาธิเบศร์" ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนี้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน นับได้ว่า ท่านเป็นพระนักพัฒนาตัวจริง ผลงานของท่านจึงมีมากมาย

หลวงปู่ท้วม มรณภาพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2494 สิริรวมอายุ 91 ปี

 

Visitors: 2,965