พระปิดตากรุวังหน้า กรุงเทพฯ

พระปิดตากรุวังหน้า กรุงเทพฯ 

            พระปิดตากรุวังหน้า กรุงเทพฯ เป็นพระสร้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างด้วย เนื้อครั่ง เนื้อผง เคล้ารัก และชาด แล้วบรรจุกรุไว้บนเพดานโบสถ์ และเจดีย์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตลง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2349 เป็นปฐมเหตุแห่งการสร้างพระปิดตาวังหน้าขึ้น โดยพระเกจิหลายๆ สำนักสร้างถวายเป็นพุทธมงคลขึ้น และได้นำไปบรรจุไว้ตามที่ต่างๆ และในที่เพดานห้องโถงในพระบรมราชวัง 

            ต่อมาสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ดำริให้ทำการบูรณะซ่อมแซมท้องพระโรงใหม่เพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้น จึงพบพระปิดตาวังหน้ากองอยู่บนเพดานห้องโถงพระราชวังรวมกับ พระโคนสมอเนื้อชิน พระส่วนหนึ่งจึงถูกแพร่หลายออกมาสู่สายตานักสะสมยุคนั้น และพระที่เหลือจึงนำไปบรรจุไว้ที่เพดาน โบสถ์วัดพระแก้วต่อไป พระปิดตาวังหน้าจึงเป็นพระปิดตาที่พบเห็นน้อยมากๆ พระปิดตากรุวังหน้านี้ มีทั้งแบบหน้าเดียวและสองหน้า รวมทั้งยังมีพิมพ์พิเศษที่พบเห็นได้ยากมากๆ อีกด้วย 

 

Visitors: 2,965