พระชุดเรียกลาภ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

พระชุดเรียกลาภ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง .นนทบุรี

            พระชุดเรียกลาภหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี มีพุทธลักษณะเป็นองค์พระ 3 องค์พระพุทธกวักท่านั่ง 1 องค์ พระฉิมพลียืนทำท่าแบกกรดธุดงค์ 1 องค์ กับพระฉิมพลียืนทำท่าอุ้มบาตรเพื่อรับไทยทาน 1 องค์ เท่าที่เห็นมีอยู่ด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อทองเหลือง และเนื้อเงินที่จัดว่าหายากสุดๆ ส่วนกรรมวิธีการสร้างมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบปั๊ม และแบบหล่อโบราณ 

            สำหรับอานุภาพพุทธคุณของพระชุดเรียกลาภที่หลวงพ่อแฉ่งท่านได้สร้างไว้นั้น ว่ากันว่า พระโลหะที่สร้างด้วยเนื้อเงินนั้นท่านจะลงอักขระเลขยันต์ทางด้านเมตตามหานิยม ทางลาภผล ทางด้านค้าขาย ก่อนที่จะนำไปหลอมและเทเป็นพระและเลี่ยมติดกันทั้ง 3 องค์ 

 

            หลวงพ่อแฉ่ง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2428 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นบุตรของนายสิน นางขลิบ รัตนบุญสิน บรรพชาเมื่อ อายุ 12 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

            หลวงพ่อแฉ่ง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความสำคัญในอดีต ด้วยความที่มีอาคมขลัง มีพลังทางจิตแก่กล้ายิ่ง เป็นพระปฏิบัติเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นผู้คงแก่เรียนจนทำให้ชื่อเสียงท่านโดงดังมาก ๆ หลวงพ่อแฉ่ง เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมขลังมาจากเกจิชื่อดังต่าง ๆ หลายรูปและได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชามาอย่างหมดใส้หมดพุง ทั้ง หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย (คลองด่าน) หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน หลวงปู่ฉาย วัดพนัญเชิง คณาจารย์สาย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลวงพ่อแฉ่งให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค จ.อยุธยา มากเป็นพิเศษ ในฐานะลูกศิษย์และสหายธรรมรุ่นน้อง จึงได้รับอิทธิพลพระพิมพ์ทรงสัตว์ต่าง ๆ มาจากหลวงพ่อปานด้วย ซึ่งท่านได้นำมาพิมพ์แจกจ่ายญาติโยม ได้รับความนิยมเช่าบูชากันมาก หลวงพ่อแฉ่ง มรณภาพ วันที่ 26 ก.ค. 2500 รวมสิริอายุ 72 ปี 52 พรรษา สังขารของท่าน สมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฎกษัตริยาราม โปรดให้เคลื่อนไป พระราชทานเพลิงอย่างสมเกียรติ เมื่อ 11 พ.ค. 2501 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ โดยในงานศพของหลวงพ่อแฉ่ง มีการปั้มเหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแจกเป็นที่ระลึกด้วย ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญ ๆ มากมาย ยิ่งในยุคช่วงสงครามโลกด้วยแล้วท่านมีบทบาทสำคัย ๆ ในหลาย ๆ พิธีและที่สำคัญไปกว่านั้นคือท่านเป็นพระหนุ่มหรือพระที่อ่อนอาวุโสกว่า เพื่อนครับ แต่เนื่องด้วยจอมพล ป.พิบูลสงครามและลูกศิษย์ของท่านอีกหลาย ๆ ท่านที่มีบทบาทและชื่อเสียงทางการเมืองในยุคนั้น ต่างเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นในความแก่กล้าในวิชาอาคมของหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จึงอาราธนานิมนต์ท่านเข้าร่วมพุทธาพิเษกทุกครั้งครับ สำหรับพระชุดเรียกลาภหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพังองค์นี้นั้นมีพุทธลักษณะเป็นองค์พระ 3 องค์พระพุทธกวักท่านั่ง 1 องค์พระฉิมพลียืนทำแบกกรดธุดงค์ 1 องค์กับพระฉิมพลีทำท่าอุ้มบาตรเพื่อรับไทยทาน 1 องค์ เท่าที่เห็นมีอยู่ด้วยกัน 2 เนื้อคือเนื้อทองเหลืองและเนื้อเงินที่จัดว่าหายากสุด ๆ ส่วนกรรมวิธีการสร้างมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือแบบปั๊มและแบบหล่อโบราณ แต่แบบหล่อโบราณนั้นจะสร้างในยุคต้น ๆ สันนิฐานว่าน่าจะสร้างในราวปีพ.ศ.2484 สำหรับอานุภาพพุทธคุณของพระชุดเรียกลาภที่หลวงพ่อแฉ่งท่านได้สร้างไว้นั้น ว่ากันว่า พระโลหะที่สร้างด้วยเนื้อเงินนั้นท่านจะลงอักขระเลขยันต์ทางด้านเมตตามหา นิยม ทางลาภผล ทางด้านค้าขาย ก่อนที่จะนำไปหลอมและเทเป็นพระและเลี่ยมติดกันทั้ง 3 องค์ สำหรับให้ผู้ใช้เจริยด้วยลาภสักการะผลประโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็มีเหตุทำให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะเจริญงอกงาม เพราะบารมีของพระพุทธกวักและพระฉิมพลีซึงเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรง ยกย่องว่าผู้เป็นเลิศในทางมีลาภมากซึ่งผู้ใช้จะระลึกมั่น ในขณะที่ต้องการใช้บูชาพระของท่านให้ตั้งนะโม 3 จบและอาราธนาว่า นะพุทโธ เมตตา นะชาลีติจนแน่ใจตนเองว่าบารมีพระพุทธกวักกับพระฉิมพลี สามารถช่วยธุระกิจของข้าพเจ้าให้สำเร็จจริงและก้อาราธนาขึ้นคอใช้ติดตัวได้ เลย จะมีอานุภาพปัดอุปสรรคของธุระกิจให้คลายจางออกไป ความสำเร็จเดินเข้ามาแทนที่ตรงที่เราต้องการ หากของเพียง 1-2 ครั้งยังไม่สำเร็จเพราะอุปสรรคคือ ผลกรรมชั่วของเราร้ายแรงก้จงหมั่นทำบุญ และเพียรพยายามอาราธนาขอพรซ้าบ่อย ๆ ด้วยใจแน่แน่วยิ่งขึ้นจนมีกำลังผลักดันอุปสรรคออกได้ก็จะต้องบรรลุถึงความ สำเร็จนได้ครับ (ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิ้งตามหนังสือชีวประวัติของพระครูปลัดแฉ่ง ศีลปญญา(หลวงพ่อแฉ่ง)วัดศรีรัตนาราม(วัดบางพัง) จ.นนทบุรี ที่จัดพิมพ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ส.2529

 

Visitors: 2,965