เหรียญอัศวัตถะ (จักรเพชร รุ่น 2) วัดดอน ยานนาวา ปี 2533 เนื้อทองคำ

เหรียญอัศวัตถะ (จัก