เหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ตองโข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ 

            เหรีย