เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น “เสือเผ่น” ปี 2517 บล็อก A เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลงรุ่นเสือเผ่นปี 2517 บล็อก A เนื้ออัลปาก้า 

            เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทสาคร รุ่น “เสือเผ่น” จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2517 ลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปไข่กนกข้าง หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุดนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนอาสนะ ด้านข้างซ้ายและขวาเป็นอักขระยันต์ ด้านล่างเป็นรูป “เสือเผ่น” จารึกวันที่ “๗ พ.ค. ๑๗” ด้านบนจารึกอักษร “ที่ระลึกทำบุญครบ ๖ รอบ พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด) วัดกาหลง รุ่นพิเศษ ด้านหลังเหรียญเป็นอักขระ “ยันต์ตะกร้อ”

            เหรียญเสือเผ่น หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี2517 มีด้วยกันทั้งหมด 3 บล็อก คือ

1.บล็อก A เหรียญปั๊มแรกๆ สวยมากไม่มีรอยบล็อกแตกในซอกแขนขวา และใต้เข่าขวา

2.บล็อก B ปั๊มเหรียญจำนวนมากขึ้นบล็อกเริ่มแตกมี 2 ขีดในซอกแขนขวาหลวงพ่อสุด

3.บล็อก C ปั๊มเหรียญจำนวนมากๆ บล็อกแตกเพิ่มขึ้นอีกจากมุมอาสนะใต้เข่าขวาลงชนเส้นซุ้ม

 

            "พระครูสมุทรธรรมสุนทร" หรือ "หลวงพ่อสุด" วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2445 ที่บ้านคำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ มาก โยมมารดาชื่อ อ่อนศรี ต่อมาเมื่ออายุได้ 16 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดกลางพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระครูเม้า เป็นพระอุปัชฌาย์ 

เมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทใน ปี พ.ศ.2465 ที่วัดกลางพนมไพร โดยมีพระครูเม้าเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจันทา วัดฟ้าหยาด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการบุดดา วัดพองยาว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงพ่อสุด สอบได้นักธรรมตรีที่สำนักวัดกุดน้ำใส อ.พนมไพร ต่อมาหลวงพ่อสุดได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ และสอบได้นักธรรมโท ที่สำนักวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ กทม. และได้เดินทางมาอยู่ที่วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ใน ปี พ.ศ.2478 ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลง 

สมณศักดิ์ที่หลวงพ่อสุดได้รับ 

ใน ปี พ.ศ.2490 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี 

ใน ปี พ.ศ.2511 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท 

และใน ปี พ.ศ.2517 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูสมุทรธรรมสุนทร

หลวงพ่อสุด ท่านปรมาจารย์ผู้สร้างยันต์ตะกร้อ เดิมที่หลวงพ่อสุด เป็นอาจารย์สักยันต์อันเลื่องชื่อ จะมีคนนิยมไปสักยันต์มากทั้งยันต์เสือเผ่นและยันต์ตะกร้อ ซึ่งผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะอยู่ยงคงกระพัน โดยเฉพาะลูกศิษย์ชาวตังเกแทบทุกคน  แต่บางคนประพฤติเป็นโจร ทำให้ยากต่อการปราบปรามโดยตำรวจ  ตอนหลังทางการต้องขอร้องให้หลวงพ่อสุด เลิกทำการสักยันต์

หลวงพ่อสุด ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2526 สิริอายุได้ 81 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303