เหรียญหล่อพระพุทธชินสีห์ ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์ ยฺติธโร) วัดสุทัศน์ ปี 2485

เหรียญหล่อพระพุทธชินสีห์ ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์ยฺติธโร) วัดสุทัศน์ปี 2485

เหรียญหล่อพระพุทธชินสีห์ ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์ ยฺติธโร) วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.กรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485 

ซึ่งได้นำต้นแบบมาจากพระพุทธชินราชใบเสมา พุทธลักษณะด้านหน้าเป็นรูปจําลององค์หลวงพ่อพระพุทธชินสีห์ ด้านหลังเรียบปรากฏรอยแต่งด้วยตะไบ

การจัดสร้างจํานวน 32 องค์ ทำพิธีเททองหล่อเป็นช่อ แบ่งเป็น 2 ช่อ โดย 1 ช่อ 16 องค์ (ไม่ ได้ตัดองค์พระออก) ให้ไว้กับ นายขํา มกรานนท์ เจ้าของพระพุทธชินราชองค์ที่ใช้เป็นต้นแบบเก็บไว้ ส่วนอีก 1 ช่อ 16 องค์ ท่านเจ้าคุณศรีฯ ได้นําไปตัดองค์พระออก และแบ่งให้บูชา  

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,527