เหรียญหล่อจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

เหรียญหล่อจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน .พิจิตร

เหรียญหล่อจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร จัดสร้างขึ้นช่วงปี พ.ศ.2450-2460

ลักษณะแม่พิมพ์ด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อเงิน นั่งสมาธิขัดราบ อยู่ภายในขอบซุ้มมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบ ด้านบนหล่อเป็นหูเหรียญในตัวและมีเม็ดไข่ปลา 3 เม็ดตรงห่วง แต่ละเม็ดนูนออกมาอย่างชัดเจน 

เหรียญหล่อจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ยังแบ่งได้เป็น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ A (พิมพ์สองชาย) สังเกตุบริเวณริ้วจีวรสุดท้ายเหนือแขนซ้ายเส้นจีวรขาดออกจากกัน และ พิมพ์ B (พิมพ์ชายเดียว) สังเกตุบริเวณริ้วจีวรสุดท้ายเหนือแขนซ้ายเป็นเส้นเต็ม

องค์ที่นำมาให้ชมนี้เป็นพิมพ์ A (พิมพ์สองชาย) ซึ่งบริเวณริ้วจีวรสุดท้ายเหนือแขนซ้ายเส้นจีวรขาดออกจากกัน 

 

หลวงพ่อเงิน เดิมท่านชื่อเงิน เมื่อสมัยก่อนยังไม่ได้ใช้นามสกุล ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2351 ตรงกับศุกร์เดือน 10 ปีมะโรง เมื่อปี พ.ศ. 2356 หลวงพ่อเงิน อายุได้ 5 ขวบ นายช่วงซึ่งเป็นครูของท่าน ได้หาหลวงพ่อเงินไปอยู่กรุงเทพฯ จนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ จึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากไว้ที่วัดตองปู (วัดชนะสงคราม) เพื่อให้เล่าเรียนหนังสือที่วัดชนะสงครามตลอดมา จนถึง ปี พ.ศ. 2363 หลวงพ่อเงิน อายุได้ 12 ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงคราม ฉายา พุทธโชติ 

ท่านได้จำพรรษา เพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ 3 พรรษาขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามท่านได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสสนาธุระ ในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) พรหมรังสีวัดระฆังโฆสิตารามจนเป็นที่พอใจแล้ว ท่านจึงได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคงราราม (วัดบางคลานใต้) บ้านบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร บ้านเดิมของท่านอยู่ได้ 1 พรรษา

ท่านจึงได้ย้ายจากวัดคงคารามไปอยู่ยังหมู่บ้านวังตะโก ซึ่งลึกเข้าไปในทางลำน้ำแควพิจิตรเก่า โดยท่านได้หักกิ่งโพธิ์ไปด้วย 3 กิ่งและปักลงตรงบริเวณป่าตะโก แล้วท่านก็ได้อธิษฐานจิตว่า ถ้าข้าพเจ้าได้มาสร้างวัด ณ สถานที่แห่งนี้ ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขอให้กิ่งโพธิ์ทั้ง 3 กิ่ง จงเจริญงอกงามตามไปด้วย ก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคำอธิษฐานของหลวงพ่อทุกประการ ได้สร้างกุฏิวิหารจนอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดจนสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการ

หลวงพ่อเงิน ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2462 รวมอายุได้ 111 ปีพรรษา 90

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,528