เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2468 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2468 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

            เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี จ.สิงห์บุรี รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2468  ซึ่งเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกและรุ่นเดียว สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในการสร้างโรงเรียนประชาบาล “ลาวิทยาคาร”

            ลักษณะเป็นเหรียญปั้มข้างกระบอกรูปทรงเสมา หูในตัว ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี พุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในวิหารวัดโพธิ์ศรี เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงของชาวสิงห์บุรี ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลานั่งสมาธิเต็มองค์ ล้อมรอบด้วยอักขระขอมพระคาถา 9 ตัว ว่า “กะ สะ ทะ กะ พะ สะ สะ ทะ กะ” ด้านล่างจารึกอักษรไทยว่า “พระอธิการลา วัดโพธิ์ศรี พ.ศ.๒๔๖๘”

 

            หลวงพ่อลา ปุณณชิ วัดโพธิ์ศรี นามเดิมว่า ลา พันธุ์โสภาคย์ เกิดที่หมู่บ้านบางกะปิ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ.2404 อุปสมบทที่ วัดโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี ในสมัยที่ “พระอาจารย์คิ้ม” เป็นเจ้าอาวาส ได้รับฉายา “ปุณณชิ” ใฝ่ใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิปัสสนาธุระจนแตกฉาน จากนั้นเริ่มออกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญสมถกรรมฐาน และเมื่อพบพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้าจึงฝากตัวเข้าเป็นศิษย์เล่าเรียนไสยเวท

            เมื่อวัดโพธิ์ศรีว่างเว้นเจ้าอาวาส ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาท่านได้เป็นสหายธรรมกับ”พระอริยมุนี (เผื่อน)” วัดราชบพิธฯ จึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมพระอริยมุนี ถวายตัวกับ สมเด็จพระมหา สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร และในปี พ.ศ.2439 จึงได้อุปสมบทใน “ธรรมยุติกนิกาย” ที่วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นกลับมาจำพรรษาที่วัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี

ต่อมาในปี พ.ศ.2442 ชาวบ้านวัดโพธิ์ศรีได้มาขอหลวงพ่อลากับพระครูสิงหบุราจารย์ (อินทร์) เพื่อตั้งคณะธรรมยุตขึ้นที่วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรีจึงเปลี่ยนจากวัดมหานิกายเป็น วัดธรรมยุติกนิกายนับแต่นั้นมา ประจวบกับ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีว่างลง หลวงพ่อลาจึงได้รับนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เป็นครั้งที่ 2 ดูแลปกครองและพัฒนาวัดโพธิ์ศรีจนเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักขจรไกล เป็นที่เคารพรักของพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนทั่ว ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมาท สมณศักดิ์สุดท้ายเป็น “พระครูวินิตศีลคุณ” 

หลวงพ่อลา มรณภาพในปี พ.ศ.2486 สิริอายุ 82 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303