เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดนนทรีย์ รุ่นแรก ปี 2489 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดนนทรีย์ รุ่นแรกปี 2489 เนื้อทองแดง

            เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดนนทรีย์ จ.พระนครศรีอย