เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ .พระนครศรีอยุธยา

            เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดสร้างขึ้นปร