เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด วัดอัมพวัน กทม.

เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด วัดอัมพวัน กทม. 

            เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ จัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2465-2469 เป็นเหรียญที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเอง จำนวนน้อยมาก 

โดยลักษณะข