เหรียญเสมาทองคำพระราชทานสมัย รัชกาลที่ 6

เหรียญเสมาทองคำพระราชทานสมัย รัชกาลที่ 6

เหรียญเสมาตราพระปรมาภิไธยย่อ มีพระราชทานมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 นักสะสมมักจะเรียก "เหรียญเสมาแจกเด็ก"

เหรียญเสมาทองคำสมัยรัชกาลที่ 6 มีพบด้วยกัน 3 ชั้น คือ