เหรียญเสมาทองคำพระราชทานสมัย รัชกาลที่ 6

เหรียญเสมาทองคำพระราชทานสมัย รัชกาลที่ 6

เหรียญเสมาตราพระปรมาภิไธยย่อ มีพระราชทานมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 นักสะสมมักจะเรียก "เหรียญเสมาแจกเด็ก"

เหรียญเสมาทองคำสมัยรัชกาลที่ 6 มีพบด้วยกัน 3 ชั้น คือ

1) เสมาทองคำฝังเพชร
2) เสมาทองคำลงยา
3) เสมาทองคำ

สำหรับรุ่นที่แจกพระราชทานมีด้วยกัน 3 รุ่นคือ
1) รุ่นแรก เป็น ตราอักษร "วปร" พบน้อย
2) รุ่นสอง เป็น ตราอักษร "ร" พบน้อย
3) รุ่นสุดท้าย ตราอักษร "รร" พบมากที่สุด

แต่ทั้งสามรุ่นก็เป็น เหรียญที่ได้รับความความนิยม และมีคุณค่าสูงยิ่งในประวัติศาสตร์ ของไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamcoin.com

 

Visitors: 2,565