เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ปี 2487 เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ปี 2487 เนื้อทองแดงรมดำ

            เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2487 ลักษณะเป็นเหรียญปั้มทรงรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นองค์พระมีมือปิดที่ใบหน้าหมายถึงปิดปาก ปิดตา ปิดจมูก มีมืออีกคู่หนึ่งปิดที่หูทั้ง 2 ข้าง และมืออีกคู่หนึ่งโยงปิดที่ทวารหนักเบา โดยรอบองค์พระเป็นอักขระยันต์ ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันต์แป็ด ข้างล่างมีตัวเลข “๒๔๘๗” หมายถึงปี พ.ศ. ที่จัดสร้าง 

 

            หลวงพ่อน้อย คันธโชโต วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม มีนามเดินว่า "น้อย นาวารัตน์" เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2435 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ ปีมะโรง ที่บ้านตำบลศรีษะทอง ครั้งเมื่อท่านอายุได้ 21 ปี เป็นนิมิตหมายที่ดีในวันพฤหัสบดีขึ้น 12 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2456 ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในบวรพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาอันแน่วแน่ที่ มีอยู่เป็นนิสัย โดยมีพระอธิการยิ้ว เจ้าอาวาสวัดแค เป็นพระอุปัชฌาจารย์, พระอธิการเกิด วัดงิ้วราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระภิกษุมุน วัดกลางคูเวียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "คนธโชโต"

            ท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดแคอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรี ษะทอง ในระยะนั้น หลวงพ่อลีเป็นเจ้าอาวาสอยู่และท่านก็ได้ศึกษาวิชาการต่างๆ ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อไตรเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีษะทอง เช่น วิชาการสร้างวัวธนู และราหูอมจันทร์ เป็นต้น เมื่อหลวงพ่อน้อยได้มีพรรษาที่สูงขึ้น พอดีกับพระอธิการช้อยซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ลาสิกขาไป บรรดาญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา จึงได้นิมนต์หลวงพ่อน้อยขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ปฏิบัติตนตามสมควร ให้สมกับเจตนาของญาติโยมและพัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมา ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลปกครองวัดในเขตตำบลของท่านเป็นตำแหน่งสุดท้าย

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,965