พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม กรุเก่า พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม กรุเก่า พิมพ์ใหญ่
        เป็นที่ทราบกันดีว่า เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านได้เป็นผู้ที่สร้างพระสมเด็จวัดระฆัง สุดยอดของพระเครื่องของเมืองไทย ซึ่งท่านได้สร้างเมื่อปี 2409 ภายหลังจากท่านได้รับพระราชทานแต่งต