เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม (ห่วงเชื่อม) ปี 2517 เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม (