เหรียญกนกข้าง ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์นิยม ม.จุด ปี 2513

เหรียญกนกข้าง ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์นิยม .จุด ปี 2513 เนื้อทองคำ

            เหรียญกนกข้าง ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์โรงเรียน น.ว.ม.ราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก

            ลักษณะเป็นเหรียญปั้มทรงรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ นั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนฐานอาสนะ ด้านข้างทั้งสองฝั่งมีลายกนก ด้านล่างจารึกอักษรว่า “ธมฺมวิตกฺโก” ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันต์น้ำเต้า มียันต์ อุ อยู่ใต้ยันต์น้ำเต้า ด้านบนจารึกอักษรไทยว่า "ในงานวางศิลาฤกษ์" ด้านล่างจารึกอักษรไทยว่า "โรงเรียน จ.นครนายก"

จำนวนสร้างทั้งหมดต้องแยกออกเป็นเนื้อ 3 เนื้อ คือ 

1.เนื้อทองคำ 109 เหรียญ 

2.เนื้อเงิน 200 เหรียญ 

3.เนื้อทองแดง 15,000 เหรียญ 

            เหรียญชุดนี้มีด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ ม.ม้า มีจุด (พิมพ์นิยม) กับพิมพ์ ม.ม้า ไม่มีจุด 2 พิมพ์นี้จะแยกจากกันเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น ส่วนด้านหลังเหมือนกันทั้ง 2 พิมพ์

 

            ท่าน “ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณนรฯ" หรือพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้มีความกตัญญูสูงสุด มีสัจจะมั่นคง มีขันติวิระยะแรงกล้า มีเมตตา และทรงคุณธรรมอันประเสริฐ สามารถปฏิบัติธรรมสำเร็จผลสูงสุด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นสาธุชนได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชา ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติออกจากทุกข์โดยแท้จริง

 

            “พระยานรรัตนราชมานิต” มีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านใกล้วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ) และนางนรราชภักดี ( พุก จินตยานนท์) ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ชั้นอุดมศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนหอวัง (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) ได้รับประกาศนียบัตรในวิชารัฐศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เข้าซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรและพอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าฯ รับสั่งชวนให้เข้ารับราชการในราชสำนักนับแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้เข้ารับราชการเริ่มแรกในกรมมหาดเล็กหลวง แผนกตั้งเครื่อง ตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 และในระยะเวลาเพียง 9 ปี ท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯให้เป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทม มีบรรดาศักดิ์เป็น พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ขณะที่มีอายุ 25 ปี และได้เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2467

 

            ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต รับราชการจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ขณะนั้น ท่านมีทั้งฐานะ ทั้งทรัพย์สมบัติ และโอกาสที่จะหาความเจริญในทางโลกต่อไปอย่างพร้อมมูล แต่ท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกอุปสมบท เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวาย แด่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) เป็นพระอุปัชฌาชย์ ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า "ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" และท่านก็ได้ครองสมเพศตลอดมาจนถึงมรณภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,565