เหรียญกนกข้าง ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์นิยม ม.จุด ปี 2513

เหรียญกนกข้าง ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์