พระนาคปรกใบมะขามท่านเจ้าคุณสนิท วัดท้ายตลาด ปี 2456 เนื้อทองคำ

พระนาคปรกใบมะขาม ท่าน