เหรียญท้าวสุรนารี (โม) “เหรียญย่าโม” รุ่นแรก ปี 2477 เนื้อเงิน

เหรียญท้าวสุรนารี (โม) “เหรียญย่าโม” รุ่นแรก ปี 2477 เนื้อเงิน

เหรียญท้าวสุรนารี (โม) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “เหรียญย่าโม” รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2477 เพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานฉลองอนุสสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ลักษณะเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เจาะรูหูในตัวเหรียญ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) สวมตะกรุดพิสมรมงคลสามสายทับสไบ มือขวากุมดาบ มือซ้ายท้าวสะเอว เบื้องหลังเป็นใบเสมา ด้านข้างมีอักษรไทย “น.” กับ “ร.” อันเป็นนามย่อ “นครราชสีมา” ข้างล่างมีตัวหนังสือไทยเขียนว่า “ท้าวสุรนารี โม.” ด้านหลังเหรียญมี “ซุ้มประตูชุมพล” ด้านล่างมีตัวหนังสือไทยห้าแถว อ่านว่า “ที่ระลึกในงานฉลองอนุสสาวรีย์ท้าวสุรนารี พ.ศ.2477” 

การจัดสาร้างมี 

1.เนื้อทองคำสร้างน้อยมาก 

2.เนื้อเงินสร้างไม่เกินร้อยเหรียญ 

3.เนื้อทองแดงประมาณ 3,000 เหรียเท่านั้น

เหรียญท้าวสุรนารีผ่านพิธีปลุกเสกโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) ตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ฝ่ายธรรมยุตขณะนั้น และท่านเจ้าคุณพระโพธิ-วงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่านครองวัดนี้ระหว่างปี พ.ศ.2476-2489 รวม 13 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 8,809