พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.ลพบุรี


พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

พระหูยานมีอายุการสร้างประมาณ 700 กว่าปี ต้นกำเนิดอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี แตกกรุออกมาครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2450

ซึ่งเราเรียกว่า