เหรียญ 25 พระพุทธศตวรรษ เนื้อทองคำ

เหรียญ 25 พระพุทธศตวรรษ เนื้อทองคำ
เหรียญ 25 พระพุทธศตวรรษ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เพื่อแจกจ่ายและสมนาคุณแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สมทบทุนในการสร้างพุทธมณฑล 

ลักษณะ ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปจำลององค์พระพุทธรูปปางลีลาอยู่เหนือฐานบัว ด้านหลังเหรียญปั้มเป็นยันต์ ประกอบด้วยยันต์ “มะ อะ อุ” ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ ยันต์ “อิสวาสุ” คือ หัวใจพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
จำนวนการสร้างทั้งหมด 5 เนื้อ

1.เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 2,515 องค์

2.เนื้อนาก สร้างจำนวน 30 องค์

3.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 300 องค์

4.เนื้อชิน สร้างจำนวน 2,421,250 องค์

5.เนื้อดินเผา จำนวน 2,421,250 องค์
การจัดสร้างพระเครื่องครั้งนี้ ถือเป็นงานพิธีสร้างพระเครื่องมงคลวัตถุครั้งใหญ่สุดของประเทศไทย 
มีพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาชุมนุมทําพิธีปลุกเสก ณ ลานพิธีท้องสนามหลวง โดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ

การสร้างพระเครื่องนี้ ได้ลงมือทำพิธีปลุกเสกสรรพสิ่งตลอด 3 วัน 3 คืน ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มีสมเด็จพระราชาคณะ , เจริญพระพุทธมนต์ 25 รูป พระคณาจารย์ปลุกเสก บรรจุพุทธาคมครบ 108 รูป พระคณาจารย์ 108 รูปนี้ได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังมีรายชื่อพระคณาจารย์ ดังต่อไปนี้
1. พระครูอาคมสุนทร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
3. พระญาณาภิรัต อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
4. พระครูพิบูลย์บรรณวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
5. พระครูสุนทรศีลาจารย์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
6. พระครูพิศาลสรกิจ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
7. พระมหาสวน อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
8. พระอำนวย อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
9. พระปลัดสุพจน์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร 
10. พระครูวิสิษฐ์วิหารการ อ.พระนคร วัดชนะสงคราม จ.พระนคร 
11. พระสุธรรมธีรคุณ (หลวงพ่อวงษ์) วัดสระเกศ จ.พระนคร 
12. พระอาจารย์สา อ.พระนคร วัดชนัดดาราม จ.พระนคร 
13. พระปลัดแพง อ.พระนคร วัดมหาธาตุฯ จ.พระนคร 
14. พระวิสุทธิสมโพธิ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร 
15. พระวรเวทย์คุณาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร 
16. พระครูฐาปนกิจประสาท อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร 
17. พระอินทรสมาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร 
18. พระครูวินัยธรเฟื่อง อ.พระนคร วัดสัมพันธ์วงศ์ จ.พระนคร 
19. พระครูภักดิ์ อ.พระโขนง วัดบึงทองหลาง จ.พระนคร 
20. พระครูกัลญาณวิสุทธิ อ.ยานนาวา วัดดอนทวาย จ.พระนคร 
21. พระอาจารย์มี อ.ยานนาวา วัดสวนพลู จ.พระนคร 
22. พระอาจารย์เหมือน อ.บางเขม วัดโรงหีบ จ.พระนคร 
23. พระหลวงวิจิตร อ.ดุสิต วัดสะพานสูง จ.พระนคร 
24. พระอาจารย์หุ่น อ.มีนบุรี วัดบางขวด จ.พระนคร 
25. พระราชโมลี อ.บางกอกน้อย วัดระฆัง จ.ธนบุรี 
26. หลวงวิชิตชโสธร วัดสันติธรรมาราม จ.ธนบุรี 
27. พรครูโสภณกัลญานุวัตร วัดกัลญาณมิตร จ.ธนบุรี 
28. พระครูภาวนาภิรัต อ.บางขุนเทียน วัดหนัง จ. ธนบุรี 
29. พระครูทิวากรคุณ อ.ตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน จ.ธนบุรี 
30. พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธินิมิตร จ.ธนบุรี 
31. พระครูญาณสิทธิ์ อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี 
32. พระอาจารย์มา อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี 
33. พระอาจารย์หวน อ.ตลิ่งชัน วัดพิกุล จ.ธนบุรี 
34. พระมหาธีวัฒน์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี 
35. พระอาจารย์จ้าย อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี 
36. พระอาจารย์อินทร์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี 
37. พระครูกิจจาภิรมย์ อ.บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม จ.ธนบุรี 
38. พระครูวินัยสังวร อ.ธนบุรี วัดประยูรวงศวาส จ.ธนบุรี 
39. พระสุขุมธรรมาจารย์ อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนราม จ.ธนบุรี 
40. พระครูพรหมวินิต อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนาราม จ.ธนบุรี 
41. พระอาจารย์อิน อ.คลองสาน วัดสุวรรณอุบาสิการ จ.ธนบุรี 
42. พระครูวิริยกิจ อ.คลองสาน วัดประดู่ฉิมพลี จ.ธนบุรี 
43. พระปรีชานนทมุนี อ.บางบัวทอง วัดโมลี จ.นนทบุรี 
44. พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) อ.ปากเกร็ด วัดศรีรัตนาราม จ.นนทบุรี 
45. พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) อ.ปากเกร็ด วัดบางจาก จ.นนทบุรี 
46. พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากระเหรี่ยง จ.ราชบุรี 
47. พระอาจารย์แทน อ.เมือง วัดธรรมเสน จ.ราชบุรี 
48. พระครูบิน อ.บางแพ วัดแก้ว จ.ราชบุรี 
49. พระอินทร์เขมาจารย์ อ.เมือง วัดช่องลม จ.ราชบุรี 
50. พระธรรมวาทีคณาจารย์ อ.เมือง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 
51. พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 
52. พระอาจารย์สำเนียง อ.บางเลน วัดเวทุนาราม จ.นครปฐม 
53. พระอาจารย์เต๋ อ.กำแพงแสน วัดสามง่าม จ.นครปฐม 
54. พระอาจารย์แปลก อ.เมือง วัดสระบัว จ.ปทุมธานี 
55. พระครูปลัดทุ่ง อ.เมือง วัดเทียมถวาย จ.ปทุมธานี 
56. พระครูบวรธรรมกิจ อ.เมือง วัดโบสถ จ.ปทุธานี 
57. พระครูโสภณสมาจารย์ อ.เมือง วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี 
58. พระครูวิสุทธิรังษี อ.เมือง วัดเหนือ จ.กาญจนบุรี 
59. พระมุจจรินโมฬี อ.หนองจิก วัดมุจจริน จ.ปัตตานี 
60. พระครูรอด อ.เมือง วัดประดู่ จ.นครศรีธรรมราช 
61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ อ.ฉวาง วัดสวนขวัญ จ.นครศรีธรรมราช 
62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี) อ.เมือง วัดโศกการาม จ.สมุทรปราการ 
63. พระอาจารย์บุตร อ.เมือง วัดใหม่บางปลากด จ.สมุทรปราการ 
64. พระอาจารย์แสวง อ.พระประแกง วัดกลางสวน จ.สมุทรปราการ 
65. พระครูศิริสรคุณ อ.เมือง วัดท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม 
66. พระครูสมุทรสุนทร อ.เมือง วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม 
67. พระสทุธิสารวุฒาจารย์ อ.อัมพวา วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม 
68. พระอาจารย์อ๊วง อ.อันพวา วัดบางคณาทอง จ.สมุทรสงคราม 
69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) อ.กระทุ่มแบน วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร 
70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ อ.กระทุ่มแบน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร 
71. พระครูสักขิตวันมุนี อ.เมือง วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี 
72. พระอาจาย์แต้ม อ.เมือง วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี 
73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) อ.เมือง วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี 
74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) อ.เมือง วัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี 
75. พระครูสำฤทธิ์ (เอี้ยง) อ.เมือง วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ องเมือง วัดอรัญญิการาม จ.ชลบุรี 
77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ อ.เมือง วัดเสม็ด จ.ชลบุรี 
78. พระครูธรรมธร (หลาย) อ.เมือง วัดราศฎร์บำรุง จ.ชลบุรี