เหรียญพระพุทธศาสดา หลังตราชั่ง วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นแรก ปี 2516 เนื้อทองคำ