พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร จ.ลพบุรี

พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร .ลพบุรี

            พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร จ.ลพบุรี ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515-2516 มีนักนักสำรวจได้เข้าไปสำรวจถ้ำ และพบไห 1-2 ใบ เมื่อเปิดดูก็พบพระเครื่องยืนปางประทานพร หรือที่เรียกว่า "พระร่วง" เป็นพิมพ์ใหญ่ 300 องค์ พิมพ์เล็ก 50 องค์ พระหูยานประทานพรและอื่นๆ อีกประมาณ 60 องค์ จึงเอาชื่อถ้ำมาเป็นชื่อพระพิมพ์นี้ว่า "พระกรุถ้ำมหาเถร"

            พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร พุทธลักษณะพิมพ์ทรงจะเหมือนกับพระร่วงหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.ลพบุรี โดยเฉพาะพุทธศิลปะแบบ "ลพบุรีหน้ายักษ์" สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการนำ "องค์พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อชินเงิน" มาเป็นต้นแบบ จึงมีพุทธลักษณะและความงดงามเหมือนกันทุกอย่าง

            พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร มีพุทธศิลปะเป็นแบบศิลปะลพบุรีโดยแท้ พุทธลักษณะองค์พระประทับยืน แสดงปางประทานพร พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายทอดลงสู่เบื้องล่าง อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว พระพักตร์แลดูเคร่งขรึมและดุดัน พระเกตุมาลาคล้ายดอกบัวตูม พระศกเป็นแบบจีโบ (กระจัง) จะเห็นเส้นขอบกระจังชัดเจนเป็นบางองค์ บางองค์ไม่ค่อยชัดนัก กนกข้างบางองค์เห็นรำไร บางองค์ก็ไม่เห็นเลย รวมถึง พระเนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์ บางองค์ก็เห็นบางองค์ก็ไม่เห็น ด้านหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะหลังกาบหมาก และแอ่นเว้าเข้าเล็กน้อย ส่วนหลังลายผ้าแบบพระร่วงหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีมหาธาตุนั้น เท่าที่พบมีน้อยมากๆ 

 

            ถํ้ามหาเถร อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านน้ำจั้น ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี อยู่บนเทือกเขาเดียวกันกับเขาเอราวัณทางด้านทิศตะวันออก ใกล้กับถ้ำพระพุทธ ด้านบนของถ้ำจะมีปล่องอากาศ ทำให้แสงแดดสาดส่อง มีความสว่างไสวไปทั่วบริเวณถ้ำ 

 

Visitors: 1,549