แสตมป์พอร์ชเลนซ์ รัชกาลที่ 5

แสตมป์พอร์ชเลนซ์ รัชกาลที่ 5”

แสตมป์พอร์ชเลนซ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้นำต้นแบบมาจากแสตมป์ ตรงกลางเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5ด้านบนมีคำว่า “สยาม SIAM” ด้านล่างบอกราคา “๑ อัฐ ATTS 1” สร้างจากดินพอสเลนส์ เคลือบผิวมัน โปร่งแสงแต่แข็งเหมือนแก้ว นิยมนำมาทำงานเซรามิกที่ต้องการความงดงามและประณีต ในต่างประเทศนิยมเรียกว่า เซรามิกพอสเลนส์  

แสตมป์พอร์ชเลนซ์ รัชกาลที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่านจะพระราชทานในงานพิธีสำคัญๆ แก่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ใกล้ชิด บรรดาขุนนาง ข้าราชบริพารในราชสำนัก 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303