เหรียญพระอาจารย์พรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2492

เหรียญพระอาจารย์พรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก ปี ..2492

 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ