เหรียญเศรษฐี หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2531 เนื้อเงิน

เหรียญเศรษฐี หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2531 เนื้อเงิน 

หรียญเศรษฐี หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2531 เป็นเหรียญที่ทางวัดสะแกได้จัดสร้างขึ้น โดยหลวงปู่ดู่เป็นผู้ปลุ