เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก

"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก

"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง" รุ่นแรก สร้างในปี พ.ศ.2478 ในวาระที่ท่านอายุครบ 75 ปี การจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ มีการหล่อหลายวาระ ตามความต้องการของลูกศิษย์ที่มาให้ช่างหล่อให้ หากมีลูกศิษย์นำเนื้อโลหะอะไรมาให้หล่อ ช่างก็จะหล่อให้ตามความประสงค์ และหลวงพ่อจะปลุกเสกให้เป็นคราว ๆ ไป 

การหล่อพระครั้งแรก เป็นการหล่อแบบชาวบ้านช่วยกันหล่อขึ้นมามี 3 พิมพ์ คือ พิมพ์จอบ, พิมพ์รูปไข่ และพิมพ์เสมา เนื้อหามีทั้ง เนื้อทองเหลือง และเนื้อขันลงหิน โดยวรรณะของเหรียญจะแตกต่างกัน เพราะนำโลหะที่พอจะหาได้ที่วัดและของชาวบ้านมาหล่อ 

การหล่อพระครั้งที่สอง เป็นการจ้างโรงหล่อพระ หล่อเหรียญขึ้นมา มีแค่ พิมพ์จอบ กับ พิมพ์รูปไข่ พระที่หล่อออกมาทั้ง 2 ครั้ง จึงมีวรรณะของเนื้อที่แตกต่างกัน เพราะที่หล่อที่วัดอาจจะมีโลหะหลายๆ อย่างผสมกันแต่หนักที่ทองเหลือง ส่วนที่หล่อที่โรงหล่อ จะเป็นเนื้อทองเหลืองล้วนๆ จึงจำแนกออกมาให้ละเอียดขึ้น เรียกกันว่า พิมพ์ชาวบ้าน กับ พิมพ์โรงหล่อ

ลักษณะโดยรวม ของเหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง 

1.เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ มี 2 แบบ ได้แก่ เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง พิมพ์มาตรฐานและ เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์ชาวบ้าน

ลักษณะเป็นเหรียญหล่อทรงจอบ มีเส้นโค้งนูนโดยรอบเหรียญ 2 เส้น 

ด้านบนเหรียญมีหูหล่อในตัวซึ่งทำทีละอัน ขนาดจึงไม่เท่ากัน

ด้านหน้า เป็นรูปพระสงฆ์ (ไม่มีเกศ) นั่งขัดสมาธิราบบนฐานชั้นเดียว 

ด้านหลัง มีอักษรไทย นูนสูง เขียนว่า "ที่ ระฤก ๒๔๗๘"

2.เหรียญหล่อ พิมพ์รูปไข่ มี 2 เนื้อ คือ เนื้อทองเหลือง และเนื้อสัมฤทธิ์

ลักษณะเหรียญ รูปทรงเหรียญเป็นรูปไข่ มีหู หล่อในตัวด้านบน 

ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์ (ไม่มีเกศ) นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงคล้ายกับเหรียญจอบใหญ่ 

ด้านหลัง มีอักษรไทย เขียนว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘“

3.เหรียญหล่อ ทรงเสมา เนื้อสัมฤทธิ์ (มีพบน้อยมาก)

ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมา ด้านบน มีหูหล่อในตัว 

ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์ (หลวงพ่อไปล่) อยู่ในกรอบรูปเสมา 

ด้านหลัง มีแบบหลังเรียบ และแบบหลังมีอักษรไทย

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,527