เหรียญบรมครูพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญบรมครูพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513