พระชัยศรี (พระชัยวัฒน์นวลจันทร์) ปี 2512 เนื้อนวะโลหะ

"พระชัยศรี (พระชัยวัฒน์นวลจันทร์) ปี<