พระชินสีห์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

พระชินสีห์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ .พิษณุโลก

            พระชินสีห์ เป็นพระที่ค้นพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก เช่นเดียวกับพระชินราชใบเสมา และคล้ายกันก็คือได้นำพระนามของพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระประธานอีกองค์หนึ่ง มาตั้งเป็นชื่อของพระเครื่อง

            พระชินสีห์ เป็นพระซึ่งประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วคล้ายกับพระชินราช ใบเสมา ผิดกันที่ซุ้มเรือนแก้วของพระชินสีห์จะมีลายของซุ้มที่แคบกว่า และจะมีเปลวที่สูงกว่า ประทับนั่งอยู่บนบัวสองชั้น แต่ลักษณะของบัวจะไม่เหมือนกัน คือ ของพระชินสีห์จะไม่มีเม็ดไข่ปลาชั้นระหว่างบัวเหมือนพระชินราช ใบเสมา พระชินสีห์เป็นพระสุโขทัยแบบตะกวน

            พระชินสีห์ เป็นพระตระกูลเดียวกับพระชินราช ใบเสมา เพราะว่าผู้สร้างเป็นคนเดียวกัน คือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท แต่จัดว่าหาได้ยากกว่าพระชินราช ใบเสมาเป็นอันมาก มีสร้างด้วยกันอยู่ 2 เนื้อ คือ เนื้อชินเงิน และ เนื้อสำริด และมีด้วยกันอยู่ 2 พิมพ์ คือ พิมพ์เกศตรง และ พิมพ์เกศแฉก

            พระชินสีห์ นับเป็นพระเครื่องเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงพอๆ กับพระชินราชใบเสมา แต่ที่ขุดค้นพบนั้นมีจำนวนน้อยมาก ผู้มีไว้ก็หวงแหน จึงเป็นพระที่นับว่าหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งในวงการนักนิยมสะสมพระเครื่อง ณ ปัจจุบัน สนนราคาจึงค่อนข้างสูง พุทธคุณ เมตตามหานิยม และแคล้วคลาด

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 1,549