เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 เพื่อแจกในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดหูช้าง 

ลักษณะเป็น