พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม พิมพ์ชะลูดใหญ่  เนื้อเมฆสิทธิ์

พระปิดต