เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลังพระพุทธ รุ่น 2 ปี พ.ศ.2488

เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลังพระพุทธ รุ่น 2 ปี ..2488

 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลังพระพุทธ รุ่น 2 จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2488 

หรียญรุ่นนี้ หลวงพ่อรุ่งได้ให้คณะกรรมการจัดสร้างขึ้นเป็น รุ่นที่ 2 

มีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน และ เนื้อทองแดง 

มีชื่อเรียกจากการปั๊มว่า บล๊อคไม่มีกลาก และบล๊อคมีกลาก 

สำหรับจำนวนการจัดสร้างไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด

ลักษณะด้านหน้าเหรียญปั้มเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งครึ่งองค์

ด้านล่างมีแถบโบว์ ในแถบโบว์มีข้อความว่า “พระครู ไพโรจน์ มันตาคม”

ด้านหลังเหรียญปั้มเป็นรูปพระพุทธประทับบนฐานบัวสองชั้น 

ด้านล่างมีข้อความว่า “หลวงพ่อในโบส์ถ”

พุทธคุณเด่นทางด้าน "เมตตาค้าขาย-เมตตามหานิยม-มหาอุตม์-อยู่ยงคงกระพันชาตรี-นิรันตราย-แคล้วคลาดปลอดภัย"

 

"พระไพโรจน์วุฒาจารย์" หรือ "หลวงพ่อรุ่ง ติสสโร" อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร มีนามเดิมว่า "รุ่ง พ่วงประพันธ์" เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา พ.ศ.2416 
อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2437 
มี พระอาจารย์ทิม วัดน้อยนพคุณ เป็นอุปัชฌาย์ 
พระอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
และ พระอาจารย์เคลือบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
ภายหลังอุปสมบท ได้เดินทางไปพำนักจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ท่ากระบือและได้พัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 
"หลวงพ่อรุ่ง" ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจนเป็นที่ว่างใจแห่งคณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2442 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
ปี พ.ศ. 2475 ได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานสมณศํกดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนที่ พระครูรุ่ง
ปี พ.ศ. 2483 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
ปี พ.ศ. 2489 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนาม พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิมคือ พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์
“พระไพโรจน์วุฒาจารย์” หรือ “หลวงพ่อรุ่ง” วัดท่ากระบือ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2500 
รวมสิริอายุได้ 85 ปี 64 พรรษา และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2501

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303