เหรียญเสาวภาฯ (เหรียญหมู) ปี 2456 เนื้อทองคำ พิมพ์หมูสองตัว

เหรียญเสาวภาฯ (เหรียญหมู) ปี 2456 เนื้อทองคำ พิมพ์หมูสองตัว

เหรียญเสาวภ