เหรียญหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม จ.อุตรดิตถ์ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2498 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง