เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์ ปี พ.ศ.2442 (ร.ศ.118) พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง

 “เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์ ปี พ.ศ.2442 (ร.ศ.118)
พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง”

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์ และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรจมบพิตร จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2442 (ร.ศ.118)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้มีพิธีสมโภชพระพุทธนรสีห์ และผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ.2442 (ร.ศ.118) ในงานสมโภชดังกล่าวมีการจัดสร้าง "เหรียญ" ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์ และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง ว่า"เหรียญ เลข 5" มีการจัดสร้างเป็น เนื้อเงิน เนื้อทองแดง เนื้อเงินกะไหล่ทอง นอกจากนี้มีเหรียญลงยาสีน้ำเงินสำหรับแจกกรรมการด้วย

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์ ด้านหน้ามีบล็อคเดียว 

ด้านหลังมี 2 พิมพ์คือ พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก กับ พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่

ลักษณะเป็นเหรียญปั้มทรงกลม ขอบเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 

ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมีเหนือเลข ๕ อันเป็นเลขรัชกาล กระหนาบซ้ายขวาด้วยลายกระหนก 

ด้านหลังเหรียญปรากฏข้อความว่า "การสมโภชพระพุทธนรสีห์ แลการผูกพัทธสีมา วัดเบญจมบพิตร รัตนโกสินทรศก ๓๒ ๑๑๘"

ใน "พิธีสมโภช" นั้น วันที่ 15 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในโรงพระอุโบสถ ทรงบรรจุพระบรมธาตุในพระศกพระพุทธนรสีห์ในพระฤกษ์ย่ำค่ำ 

ส่วน "การผูกพัทธสีมา" มีองค์สมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ และสวดรอบเขตผูกพัทธสีมา 108 รูป ผลัดเปลี่ยนกัน 3 วัน เป็นจำนวน 325 รูป

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ นี้ แม้จะไม่ปรากฏรูปองค์พระ แต่นับเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือในพุทธาคม และเป็นที่เสาะแสวงหาของพุทธศาสนิกชนในระดับสูง เนื่องด้วยมีเกจิคณาจารย์ชื่อดังร่วมทำพิธีปลุกเสก อาทิ สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ 

พระเทพโมลี (แพ) วัดสุทัศน์ 

พระธรรมเจดีย์ (ปาน) วัดมหรรณ์

พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม) วัดหนัง 

พระมงคลทิพยมุนี (มา) วัดจักรวรรดิฯ (วัดสามปลื้ม)

พระราชเมธี (อิ่ม) วัดบพิตรพิมุข

พระราชมุนี (เข้ม) วัดมหาธาตุ

พระศรีสมโพธิ (นาค) วัดสุทัศน์

พระปรีชาเฉลิม (แก้ว) วัดเฉลิมพระเกียรติ

พระทักษิณคณิศร (สาย) วัดโพธินิมิตร

พระญาณไตรโลก (อาจ) วัดศาลาปูน

พระญาณโพธิ (ใจ) วัดพระเชตุพน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) วัดราษฎร์บรูณะ 

พระเทพมุนี (เปีย) วัดกัลยาณมิตร 

พระราชกวี (แก้ว) วัดไชยพฤกษ์มาลา 

พระกวีวงศ์ (เจิม) วัดอรุณราชวราราม

พระอมรเมธาจารย์ (ถม) วัดระฆังโฆสิตาราม 

พระวรญาณมุนี (แจ่ม) วัดราชบูรณะ 

พระปริยัติวงศาจารย์ (วิญญู) วัดบรมวงศ์อิศวราราม 

พระสุวรรณวิมล (หนู) วัดสุวรรณดาราราม 

พระพิมลธรรม (ฑิต) วัดมหาธาตุ

พระธรรมวโรดม (ริด) วัดอรุณราชวราราม 

พระเทพเมธี (ม.ร.ว.เจริญ)วัดระฆังฯ 

พระราชโมลี (จ่าย) วัด มหาธาตุ 

พระประสิทธิสุตคุณ (แดง) วัดสุทัศน์ 

พระพิศาลสมณกิจ (สิน) วัดคงคาราม 

พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) วัดราชสิทธิ

พระญาณสมโพธิ (ครุฑ) วัดสามพระยา 

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (ชุ่ม) วัดมหาธาตุ

พระครูสุนทรศีลวัตร (โต) วัดเบญจมบพิตร

พระครูนิเทศน์ธรรมกถา (พัน) วัดบ้านสร้าง 

พระครูพุทธวิหารโสภณ (อ่ำ) วัดหน้าพระเมรุ
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา 

หลวงพ่อชม วัดพุทไธสวรรย์ 

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม 

หลวงปู่สุข วัดป่าหวาย

หลวงพ่อช้าง วัดบรมธาตุ เป็นต้น 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303