เหรียญนาคปรก จเรตำรวจ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทราวาส ปี พ.ศ.2513 เนื้อทองคำ

"เหรียญนาคปรก จเรตำรวจ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทราวาส ปี พ.ศ.2513 เนื้อทองคำ”

เหรียญนาคปรก จเรตำรวจ ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้อธิษฐานจิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2513 ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส จัดสร้างโดยอดีตจเรตำรวจ พล ต.ท.ชนะ วงศ์ขอุ่ม (จเรตำรวจ) เพื่อแจกจ่ายเป็นศิริมงคลให้แก่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอันตราย โดยรวบรวมทุนทรัพย์ที่ได้จากการนี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอุ่มพุทธาราม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เหรียญนาคปรก จเรตำรวจ ท่านเจ้าคุณนรฯ รุ่นนี้มี พิมพ์ 2 บล็อค 

1.บล็อค 3 จุด 

2.บล็อคดาวกระจาย

จำนวนการจัดสร้างมี 3 เนื้อ คือ

เนื้อทองคำ 9 องค์

เนื้อเงิน 100 องค์

เนื้อทองแดง 84,000 องค์

ลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปไข่ หูในตัว

ด้านหน้าเหรียญเป็นพระพุทธนาคปรก มีข้อความว่า “ปลุกเสกโดยท่านธมฺมวิตกฺโก (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต)”

ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันต์น้ำเต้า มีข้อความว่า “ในงานทอดผ้าป่า วัดอุ่มพุทธาราม ของจเรตำรวจ พ.ศ.๒๕๑๔"

 

ท่าน “ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณนรฯ" หรือพระยานรรัตนราชมานิต เป็นผู้มีความกตัญญูสูงสุด มีสัจจะมั่นคง มีขันติวิระยะแรงกล้า มีเมตตา และทรงคุณธรรมอันประเสริฐ สามารถปฏิบัติธรรมสำเร็จผลสูงสุด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นสาธุชนได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชา ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติออกจากทุกข์โดยแท้จริง

 

“พระยานรรัตนราชมานิต” มีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านใกล้วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ) และนางนรราชภักดี ( พุก จินตยานนท์) ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ชั้นอุดมศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนหอวัง (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) ได้รับประกาศนียบัตรในวิชารัฐศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เข้าซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรและพอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าฯ รับสั่งชวนให้เข้ารับราชการในราชสำนักนับแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้เข้ารับราชการเริ่มแรกในกรมมหาดเล็กหลวง แผนกตั้งเครื่อง ตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 และในระยะเวลาเพียง 9 ปี ท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯให้เป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทม มีบรรดาศักดิ์เป็น พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ขณะที่มีอายุ 25 ปี และได้เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2467

 

ท่านเจ้าคุณ นรรัตนราชมานิต รับราชการจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ขณะนั้น ท่านมีทั้งฐานะ ทั้งทรัพย์สมบัติ และโอกาสที่จะหาความเจริญในทางโลกต่อไปอย่างพร้อมมูล แต่ท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกอุปสมบท เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวาย แด่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) เป็นพระอุปัชฌาชย์ ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า "ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" และท่านก็ได้ครองสมเพศตลอดมาจนถึงมรณภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303