เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 รุ่นแรก ปี พ.ศ.2521 เนื้อเงิน

"เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 รุ่นแรก ปี พ.ศ.2521 เนื้อเงิน”

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ทรงผนวช ปี พ.ศ.2521 มหาชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ” และเมื่อทรงผนวชแล้ว ได้ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ตลอดจนทรงลาสิขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2521

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,528