เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา (เหรียญเจ้าสัวน้อย) ปี พ.ศ.2454 เนื้อออกแดง