พระลีลาอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

“พระลีลาอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก”

พระยอดอัฏฐารส พระเครื่องศิลปะสุโขทัย โดยขุดพบจากยอดพระเศียรพระอัฏฐารส และบริเวณฐานขององค์พระ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังของวิหารคดของพระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

“พระอัฏฐารส” สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นในคราวเดีย