เหรียญหล่อจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร พิมพ์ตาขีด

“เหรียญหล่อจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร พิมพ์ตาขีด”

เหรียญหล่อจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร จัดสร้างขึ้นช่วงปี พ.ศ.2450-2460

ลักษณะแม่พิมพ์ด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อเงิน นั่งสมาธิขัดราบ อยู่ภายในขอบซุ้มเส้นเรียบเกลี้ยง หูของเหรียญและขอบโดยรอบจะไม่มีเม็ดไข่ปลา 

แบ่งแยกเอกลักษณ์เฉพาะออกเป็นพิมพ์ย่อยได้ถึง 4 พิมพ์ คือ พิมพ์เท้ากระดก, พิมพ์แข็งตรง, พิมพ์แข็งติด และ พิมพ์ตาขีด

องค์ที่นำมาให้ชมเป็น “พิมพ์ตาขีด” โดยมีจุดสังเกตแม่พิมพ์ดังนี้ “พิมพ์ตาขีด” ลักษณะของ “ตา” ไม่เป็นเม็ดกลม แต่ตาทั้งสองข้างเป็น “เส้นขีดหนา” โดยเฉพาะตาด้านซ้าย จะเป็นเส้นขีดหนาและปลายแหลมมากกว่าตาขวา เป็นที่มาของชื่อ “พิมพ์ตาขีด”

 

หลวงพ่อเงิน เดิมท่านชื่อเงิน เมื่อสมัยก่อนยังไม่ได้ใช้นามสกุล ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2351 ตรงกับศุกร์เดือน 10 ปีมะโรง เมื่อปี พ.ศ. 2356 หลวงพ่อเงิน อายุได้ 5 ขวบ นายช่วงซึ่งเป็นครูของท่าน ได้หาหลวงพ่อเงินไปอยู่กรุงเทพฯ จนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ จึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากไว้ที่วัดตองปู (วัดชนะสงคราม) เพื่อให้เล่าเรียนหนังสือที่วัดชนะสงครามตลอดมา จนถึง ปี พ.ศ. 2363 หลวงพ่อเงิน อายุได้ 12 ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงคราม ฉายา พุทธโชติ 

ท่านได้จำพรรษา เพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ 3 พรรษาขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามท่านได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสสนาธุระ ในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) พรหมรังสีวัดระฆังโฆสิตารามจนเป็นที่พอใจแล้ว ท่านจึงได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคงราราม (วัดบางคลานใต้) บ้านบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร บ้านเดิมของท่านอยู่ได้ 1 พรรษา

ท่านจึงได้ย้ายจากวัดคงคารามไปอยู่ยังหมู่บ้านวังตะโก ซึ่งลึกเข้าไปในทางลำน้ำแควพิจิตรเก่า โดยท่านได้หักกิ่งโพธิ์ไปด้วย 3 กิ่งและปักลงตรงบริเวณป่าตะโก แล้วท่านก็ได้อธิษฐานจิตว่า ถ้าข้าพเจ้าได้มาสร้างวัด ณ สถานที่แห่งนี้ ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขอให้กิ่งโพธิ์ทั้ง 3 กิ่ง จงเจริญงอกงามตามไปด้วย ก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคำอธิษฐานของหลวงพ่อทุกประการ ได้สร้างกุฏิวิหารจนอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดจนสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการ

หลวงพ่อเงิน ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2462 รวมอายุได้ 111 ปีพรรษา 90

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,565